Huy Trần

Author Archives: Huy Trần

VIETNAM AGRICULTURE FROM ABOVE – PART 2

Các Tỉnh Duyên Hải Miền Trung

Dải đất hẹp duyên hải miền Trung luôn rất đẹp. Nhưng bao đời nay vẫn luôn gánh chịu sự khắc nghiệt của thiên nhiên…Vượt lên tất cả…đất và người miền trung vẫn luôn bám biển, giữ biển và phủ nên đất xám những mầm xanh sự sống…Nông nghiệp sạch mời các bạn cùng xem và cảm nhận những góc nhìn từ trên cao về nông nghiệp của các tỉnh duyên hải miền Trung mà ekip chương trình đã ghi lại được nhé.