Sản phẩm này ra đời từ sự kết hợp sáng tạo giữa món hàu sữa Thái Bình Dương nổi tiếng, thịt lợn và các gia vị nêm như nước mắm, muối trắng. Nguồn giống hàu sữa được nhập từ nước ngoài, lựa chọn nuôi ở vùng nước sạch, độ mặn

Read More

Bài viết nổi bật


Tháng Năm 6, 2021

Tháng Tư 28, 2021

Tháng Tư 17, 2021

Tháng Tư 10, 2021

Tháng Tư 8, 2021

Tháng Tư 7, 2021

Tháng Tư 3, 2021

Tháng Tư 1, 2021

Tháng Mười Một 9, 2020

Tháng Tám 24, 2020

Tháng Tám 24, 2020

Tháng Tám 24, 2020

Tháng Tám 24, 2020

Tháng Tám 24, 2020

Tháng Tám 5, 2020

Tháng Bảy 16, 2020

Tháng Bảy 16, 2020

Tháng Sáu 9, 2020

Tháng Sáu 5, 2020

Tháng Sáu 5, 2020

Page [tcb_pagination_current_page link='0'] of [tcb_pagination_total_pages link='0']

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Sống Xanh

Ảnh

Video

Sản Phẩm