Cao thủ 8X nuôi lợn đen Mèo Vạc

Hoàng A Páo thuộc thế hệ 8X, sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, anh trở về quê hương phát triển kinh tế theo các mô hình nông - lâm kết hợp. Nhờ nói hay làm giỏi, anh được tín nhiệm trở thành cán bộ làm việc cho UBND xã Tả Lủng đến nay.

Huy Trần
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments