SAIGON.
Hoạt động
Đàn kiến yêu thương

MỤC TIÊU

300.000.000 VNĐ 

LÀ SỐ TIỀN DỰ KIẾN QUYÊN GÓP

300.000.000 VNĐ

LÀ SỐ TIỀN ĐÃ KÊU GỌI ĐƯỢC

200.000 VNĐ

LÀ TRỊ GIÁ DỰ KIẾN 1 SUẤT QUÀ LƯƠNG THỰC THIẾT YẾU

 THÔNG TIN

QUYÊN GÓP

TÀI KHOẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN

NÔNG NGHIỆP SẠCH

TÀI KHOẢN SỐ

1014487673

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội

MỤC TIÊU THỨ NHẤT

Hỗ trợ khoảng 1000 suất quà tặng thực phẩm tương đương với 300 công nhân nghèo đang sống trong các khu trọ bị cách ly của Quận 6 và 700 công nhân nghèo đang sống trong các khu trọ bị cách ly của Quận 7.

Đơn vị chủ trì phối hợp

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Cộng đồng Nông Nghiệp Sạch - Công ty CP Nông Nghiệp Sạch

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP thực hiện

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 7

- Thành viên Cộng đồng Nông Nghiệp Sạch tại thành phố Hồ Chí Minh

HÌNH ẢNH


Nông Nghiệp Sạch

ĐỊA CHỈ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Tầng 3 - Espace Toà nhà savina, số 01 Đinh Lễ

SỐ ĐIỆN THOẠI

0886.820.232

ĐỊA CHỈ EMAIL

thukycongdong

@nnsvietnam.com


© 2021 NÔNG NGHIỆP SẠCH