Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh và Nông nghiệp sạch

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp gỡ, đối thoại với nữ doanh nhân và biểu dương điển hình phụ nữ tiên tiến giai đoạn 2015-2020 với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và Cộng đồng Nông Nghiệp Sạch.

Huy Trần
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments