Ngô Ninh Bình

Sau dứa, ngô ngọt là nông sản thứ 2 của tỉnh Ninh Bình được người tiêu dùng thế giới yêu thích. Ngô ngọt ở đây chủ yếu được đóng hộp. Cung cấp 70% thị phần trong nước. Và xuất khẩu sang thị trường khó tính như Nhật Bản, EU

Xem thêm video Nông Nghiệp Sạch | Quy Trình Kỹ Thuật Sản Xuất Ngô Ngọt Đóng Hộp

Xem thêm các bài viết ẢNH – Nông Nghiệp Sạch (nnsvietnam.com)

Huy Trần
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments