Trong rất nhiều những hoạt động cứu trợ, Nông Nghiệp Sạch chọn hoạt động cứu trợ sau Thiên Tai, Bão Lụt. Vì việc của Nông Nghiệp Sạch là hỗ trợ sinh kế

Như đã thông báo. Sau khi đủ mốc 600 triệu, Nông Nghiệp Sạch sẽ triển khai các hoạt động và đưa tin bài đầy đủ về hoạt động.

Thứ 4 ngày 04/11/2020

Nông Nghiệp Sạch kêu gọi đủ chỉ tiêu 600.000.000 VNĐ từ các nhà hảo tâm cho việc tái đàn gà giống cho 3 huyện, thị xã tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ 5 ngày 05/11/2020

Ngay sáng thứ 5, Nông Nghiệp Sạch lập tức lên kế hoạch triển khai các công việc khi nghe tin bão số 11 lại tiếp tục vào miền Trung thân thương

Thứ 6 ngày 06/11/2020

Tiền kêu gọi vẫn tiếp tục được gửi tới. Nông Nghiệp Sạch lên kế hoạch kêu gọi khôi phục sinh kế cho Quảng Bình. Số tiền tính đến hết ngày 6/11/2020 là 32.000.000 VNĐ

Dự kiến tuần sau 9-16 tháng 11/2020 Nông Nghiệp Sạch sẽ cử chuyên gia vào khảo sát tình hình

NNS IT
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments