Hết cơn bão số 11 lại đến cơn bão số 12. Nông Nghiệp Sạch vẫn bền bỉ cùng những nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi Thiên tại bão lũ

Thứ 2 ngày 9/11/2020

Chuyên gia Nông Nghiệp Sạch vào Thừa Thiên Huế khảo sát 3 huyện, xã Phong Điền, Quảng Điền. Dự kiến ngày 10/11/2020 sẽ vào Hương Trà

Tại trụ sở Nông Nghiệp Sạch, các công tác hậu cần đang trong giai đoạn khẩn trương hoàn tất. Tất cả vì việc phục hồi sinh kế, tái đàn gà sau Thiên tai

NNS IT
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments