Lịch trình trao Đàn Gà Yêu Thương ngày 21 tháng 11 năm 2020.

Làng Niêm Phò- Quảng Điền: 200 hộ - 4000 con gà. Thời gian:

 • 6h Xuất Phát đến làng Niêm Phò, làm lễ đến 7h,
 • 7h10 Hướng dẫn bà con
 • 8h20 trao đợt 1 tại NVH thôn Niêm Phò (91 hộ)
 • 9h20 di chuyển đến NVH xã Quảng Vinh
 • 9h40 hướng dẫn bà con tại Quảng Vinh
 • 10h50 trao đợt 2 (59 hộ)
 • 11h30 đoàn ăn trưa
 • 13h30 Di chuyển về UB thị trấn Sịa
 • 14h hướng dẫn bà con
 • 15h10 trao đợt 3 (50 hộ)
 • 16h00 đoàn kết thúc đợt 1 và quay về Huế

THỰC TẾ

Sáng ngày 21/11/2020 - Niêm Phò - Quảng An - Quảng Thành - Quảng Thọ

Đội Nông Nghiệp Sạch xuất phát như lịch trình đã định từ 6 giờ sáng, đến thôn Niêm Phò lúc 7h.

Bà con đã bắt đầu tập trung tại nhà văn hóa Thôn

Tới 9 giờ xong 91 hộ, trong đó số hộ được hỗ trợ gà của các xã như sau:

 • Xã Quảng An: 30 hộ
 • Xã Quảng Thành: 31 hộ
 • Xã Quảng Thọ: 30 hộ

Chủ tịch Huyện Quảng Điền đi thẳng xuống gặp, đánh giá rất cao việc làm của Nông Nghiệp Sạch

91 hộ Quảng Điền đợt 1 đã xong, người Nông Nghiệp Sạch chạy sang Phong Điền ...

Chiều ngày 21/11/2020 - Quảng Phước - Thị trấn Sịa

Đàn Gà Yêu Thương được trao cho 50 hộ tại xã Quảng Phước bao gồm:

 • 25 hộ dân của thị trấn Sịa
 • 25 hộ dân của xã Quảng Phước

Kết thúc ngày đầu tiên trao gà trong vạt nắng rất đẹp. 

Phó chủ tịch xã áo trắng cao gầy, và Phó chủ tịch thị trấn Sịa, đeo kính đứng giữa
Mấy anh đứng ở góc lặng lẽ và mỉm cười khi dân nhận gà .

Chúng em biết các anh mệt quá, mưa 2 tháng, số 5,số 10, số 13... giờ chiều thứ bảy đi phát gà cũng coi như là chẳng chút nghỉ ngơi.

Cảm ơn vì các anh tin chúng em.

Nắng buổi chiều ở Quảng Phước vàng ươm, trên sân nhà cách đây 1 tuần còn ngập nước

Nắng lên hong khô đất ướt Và hứa hẹn những hạt mầm sẽ nảy lên....

Tổng kết buổi trao Đàn Gà Yêu Thương ngày 21 tháng 11 năm 2020.

17g10- đoàn hoàn thành giao 191 hộ/1 ngày cho 7 xã.

Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Phú, Quảng Phước, thị trấn Sịa... Thuộc huyện Quảng Điền. Chi tiết:

 1. Dân đem giấy mời có đóng dấu của xã đến;
 2. Xã đem danh sách có dấu ra; 
 3. Huyện cử phòng nông nghiệp, hội nông dân ra quan sát viên;
 4. Xã cử 1-3 báo cáo viên trong đó có 1 trưởng nhóm phát triển chăn nuôi;
 5. NNS cử 2 chuyên gia:
  • 1 về Gà (3 F Việt) 
  • 1 về Môi trường ( Chuyên Gia NNS). 
 6. Lãnh đạo xã /1 phó chủ tịch ( Quan sát Viên);
 7. Hội nữ doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế ( Quan Sát Viên).

Sau khi so giấy mời, với danh sách xã, báo cáo viên của xã xác nhận từng người, quan sát viên ký nhận, thì NNS phát 3 sổ nhật ký / 1 thẻ giao gà/ và NNS cũng phải có đội ký nhận. 

 • Ai đi nhận thay thì báo cáo viên và quan sát viên cùng xác nhận.
 • Sau đó huấn luyện dân mọi việc nuôi gà, chuồng trại, môi trường , thức ăn, tư duy không chạy theo số lượng mà tập trung chất lượng....
 • Song song lúc đó, 1 chuyên viên đào tạo báo cáo viên để hỗ trợ dân ghi chép sổ theo dõi đàn gà
 • Sau đó cho dân xếp 2 hàng, lần lượt đưa phiếu và nhận gà, kiểm tra gà
 • Chào Dân. Nhắc ghi nhật ký đàn gà yêu thương
 • Mỗi báo cáo viên, được 30 con gà
 • Hộ chăn nuôi giỏi, phát triển đàn, được thưởng.
 • Kỹ sư tại Huế: 3FViet
 • Chuyên gia NNS : Hotline

Rất cẩn trọng và không quên
Hy vọng, 1000 hộ, có 20 hộ, mỗi hộ tái đàn lên hơn 300 con thành công.

NNS IT
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments