Tuyệt kỹ cá kho làng Vũ Đại

Món cá kho cổ truyền của làng Vũ Đại có từ rất lâu đời. Theo như sử sách ghi chép lại rằng ngày trước người dân trong làng nghèo khổ, làm ăn theo mô hình hợp tác xã. Cứ đến tết mỗi nhà được phát mấy cân cá nên người dân thường kho cá theo phương pháp riêng. Có thể bảo quản rất lâu, trong suốt tháng giêng mà hương vị vẫn ngon như thường.

Xem sản phẩm Nông nghiệp sạch đang cung cấp: Cá trắm kho Vũ Đại (nnsvietnam.com)

Xem thêm tại Nông nghiệp sạch | Facebook

Xem thêm các bài viết VIDEO - Nông Nghiệp Sạch (nnsvietnam.com)

Huy Trần
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments